آهنگ شب عاشقی از اندی

دلم تو سینه غرق التهاب

از لب تو منتظر جواب

See the source image

می خوام ببوسمت نگو نمیشه

خوب می دونی دلم توی آتیش

خوب می دونی دلم توی آتیش

تازه این اول راه عزیزم

شب عاشقی کوتاه عزیزم

تا میتونیم بیا عاشق باشیم

مگه عاشقی گناه عزیزم

نگو عاشقی گناه عزیزم

نگو عاشقی گناه عزیزم

کاشکی میشد که غرق بوست کنم

دلم و رها از تب حسرت کنم

کاشکی که سر رو سینه هات می ذاشتم

هزار جرقه رو لبات می کاشتم

هزار جرقه رو لبات می کاشتم

تازه این اول راه عزیزم

شب عاشقی کوتاه عزیزم

تا میتونیم بیا عاشق باشیم

مگه عاشقی گناه عزیزم

نگو عاشقی گناه عزیزم

نگو عاشقی گناه عزیزم

این هیجان عشق و هوس نیست

دل بیقراره تو سینم نفس نیست

حس میکنم تپیدن قلب من

داد میزنه دل رو به دریا بزن

کاشکی میشد بگیرمت در آغوش

تا که همه دنیا بشه فراموش

تا که همه دنیا بشه فراموش

تازه این اول راه عزیزم

شب عاشقی کوتاه عزیزم

تا میتونیم بیا عاشق باشیم

مگه عاشقی گناه عزیزم

نگو عاشقی گناه عزیزم

نگو عاشقی گناه عزیزم

این هیجان عشق و هوس نیست

دل بیقراره تو سینم نفس نیست

دلم میخواد تا که واسه ی همیشه

شبهای من کنار تو صبح بشه

کاشکی میشد بگیرمت در آغوش

تا که همه غمها بشه فراموش

تا که همه غمها بشه فراموش

تازه این اول راه عزیزم

شب عاشقی کوتاه عزیزم

تا میتونیم بیا عاشق باشیم

مگه عاشقی گناه عزیزم

آره این اول راه عزیزم

شب عاشقی کوتاه عزیزم

تا میتونیم بیا عاشق باشیم

مگه عاشقی گناه عزیزم

نگو عاشقی گناه عزیزم

نگو عاشقی گناه عزیزم…

دانلود آهنگ شب عاشقی از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید