آهنگ شکار از حسن شماعی زاده

آهنگ شکار از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم آوازه خوان نه آواز منتشر شد.

وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت داشت هنوزم بره هاش رو میلیسید

وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت اما اون هم چشمه ای بود که خشکید

آهنگ شکار از حسن شماعی زاده

وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت داشت هنوزم بره هاش رو می لیسید

وقتی رسید وقتی رسید که میدید جون رو تن و خون رو لبها میماسید

دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این صیاد

گداره بالای کوه پناه جون مورچه تفنگ تو میغره که زندگی چه پوچه

دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این صیاد

اینو میگن جنگ بدون اعلان جنگی که هیچ فایده ای نداره

اینو میگن جدال نابرابر جدالی که قاعده ای نداره

یک نفر از دشت بدون آهو میگفت تو غم روی دلم گذاشتی

من نمیخوام دشت ها رو خشک و خالی عاشق اون آهو بودم که خشکید

دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این صیّاد

دانلود آهنگ شکار از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید