آهنگ شکایت از سیاوش قمیشی

آهنگ شکایت از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم حکایت منتشر شد.

سکوتم از رضایت نیست
دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره
خودش گیر گرفتار

آهنگ شکایت از سیاوش قمیشی
همون بهتر که ساکت باشه این دل
جدا از این ضوابط باشه این دل
از این بد تر نشه رسوایی ما
که تنها تر نشه تنهایی ما
که کار ما گذشته از شکایت
هنوز هم بایبندیم در رفاقت
میریزه تو خودش دل غصه هاشو
آخه هیچ کس نمیخواد قصه ها شو
کسی جرمی نکرده گر بما این روز ها عشقی نمیورزه
بها یی داشت این دل بیشتر ها که در این روزا نمی ارزه
سکوتم از رضایت نیست
دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره

 

دانلود آهنگ شکایت از سیاوش قمیشی با حجم ۷.۴۸ مگابایت : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید