آهنگ شکسته از احمد آزاد

https://persian-fa.ir/wp-content/uploads/2019/02/D8A7D8ADD985D8AF-D8A2D8B2D8A7D8AF-8-3.jpg

تو شکستی من و اما نمیخوام

که بشکنی نمیخوام تو بشکنی

تو نموندی با من اما میدونی که با منی میدونی تو با منی

من همه نیاز بودن کنج خونه ی تو

تو به دل جای نداشتی عشق مارو بنشونی عزیز

عشق مارو بنشونی

تو شکستی من و اما نمی خوام که بشکنینمی خوام تو بشکنی

دیگه هر چی بود تموم شد

عمر من اما حروم شد اونی که دلم نمی خواست دیدم عاقبت همون شد

چه دل ساده ای داشتم اون زیر پات گذاشتم

من که از عشق و محبت دیدی چیزی کم نداشتم

با تو دل خونه ی غم بود یه چیزی همیشه کم بود

این نبود عاقبت مادلامون اگهبا هم بود و مال هم بود

تو شکستی من و اما نمی خوام که بشکنی نمی خوام تو بشکنی

تو نموندی با من اما میدونی که با منی میدونی تو با منی

من همه نیاز بودن کنج خونه ی تو

تو به دل جای نداشتی عشق مارو بنشونی عزیز

عشق مارو بنشونی

 

 

دانلود آهنگ شکسته از احمد آزاد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید