آهنگ شیرین و فرهاد از حبیب و محمد

آهنگ شیرین و فرهاد از حبیب و محمد که در قالب آلبوم خودشه منتشر شد.

از اون شب که چشمات تو چشمم افتاد دلو ایمونم تو دادی بر باد

از اون شب که چشمات تو چشمم افتاد دلو ایمونم تو دادی بر باد

آخه نکن خدا رو خوش نمی یاد آخه نکن خدا رو خوش نمی یاد

همه گل ها رو رنگ کردی با چشمات نشوندی آتیش عشقو تو اشکات

آهنگ شیرین و فرهاد از حبیب و محمد

همه گل ها رو رنگ کردی با چشمات نشوندی آتیش عشقو تو اشکات

آخه نکن خدا رو خوش نمی یاد آخه نکن خدا رو خوش نمی یاد

قسم به قصه ی شیرین و فرهاد میدونی که دل من تورو میخواد

قسم به قصه ی شیرین و فرهاد میدونی که دل من تورو میخواد

هنوزم یادم مستی چشمات میدونی که دل من تورو میخواد

هنوزم یادم مستی چشمات میدونی که دل من تورو میخواد

آخه نکن خدا رو خوش نمی یاد آخه نکن خدا رو خوش نمی یاد

قسم به قصه ی شیرین وفرهاد میدونی که دل من تورو میخواد

قسم به قصه ی شیرین وفرهاد میدونی که دل من تورو میخواد

هنوزم یادم مستی چشمات میدونی که دل من تورو میخواد

هنوزم یادم مستی چشمات میدونی که دل من تورو میخواد

آخه نکن خدا رو خوش نمی یاد آخه نکن خدا رو خوش نمی یاد

آخه نکن خدا رو خوش نمی یاد آخه نکن خدا رو خوش نمی یاد

دانلود آهنگ شیرین و فرهاد از حبیب و محمد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید