آهنگ شیطون بلا از اندی و کوروس

یار خوشگل من شیطون بلائه
نازه خوشگله شیرین ادائه
Image result for ‫اندی و کوروس‬‎
با همه به جزء من بی وفائه
حتی نجابتش حرفی نداره
این خوشگل من شیطون بلائه
خیلی دلبره خیلی بلائه
با همه به جزء من بی وفائه
آره نجابتش حرفی نداره
آخه بگو ببینم روزا کجایی
نگو به کسی نگو شبا کجایی
آره اینو می دونم که سر به راهی
شب که با منی شیطون بلائی
شب که با منی شیطون بلائی
شاید سر درس و مشق روزا
نمی خواد که بشه تو کوچه پیدا
یکی یک دونه ی همسایمونه
آتیش پاره ی محلمونه
توی برق چشاش یه دنیا رازه

می دونه این دلم پر از نیازه

واسه بوسه لباش همیشه بازه
آی بمیرم واسش یه بچه نازه

 

آخه بگو ببینم روزا کجایی

نگو به کسی نگو شبا کجایی
آره اینو می دونم که سر به راهی
شب که با منی شیطون بلائی
شب که با منی شیطون بلائی
شیطون بلا شیطون بلائی
حالا ناز ناز ناز ناز نازتو بنازم
بیا یا ر بیا یاربیا نازتو بنازم
آخه بگو ببینم روزا کجایی
شب ها میدونم شیطون بلائی
آره اینو میدونم که سر به راهی
شب که با منی شیطون بلائی
شب که با منی وای وای وای
وای وای وای

 

 

دانلود آهنگ شیطون بلا از اندی و کوروس : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید