آهنگ عاشقم دوست دارم از حسن شماعی زاده

آهنگ عاشقم دوست دارم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم حالا حالاها منتشر شد.

عاشقم دوست دارم شیشه بده اشک ببارم

عاشقم دوست دارم شیشه بده اشک ببارم

آهنگ عاشقم دوست دارم از حسن شماعی زاده

جز دل چاک چاک تو سینه هدیه واسه تو ندارم

عاشقم دوست دارم شیشه بده اشک ببارم

اگه این دنیا پر از قشنگیه

پر دل برای شوخ و شنگیه

اگه این دنیا پر از قشنگیه

پر دل برای شوخ و شنگیه

به کسی چیکار دارم به کسی چیکار دارم

من تو رو دوست میدارم

عاشقم دوست دارم شیشه بده اشک ببارم

عاشقم دوست دارم شیشه بده اشک ببارم

اونی که اومد شب و خوابو ازم گرفت تویی

عاشقم کرد و خودم رو دست کم گرفت تویی

تو بودی که چهره عشقو به من نشون دادی

از همون لحظه اول دلمو تکون دادی

من پیش از تو دنبال عشق نبودم

من پیش از تو دنبال عشق نبودم

عشق کجا می شناختم من

دل کجا می باختم من

اگه دل باختم و طاقت ندارم

اگه دل باختم و طاقت ندارم

چه کنم که عاشقی تازه کارم

عاشقم دوست دارم شیشه بده اشک ببارم

عاشقم دوست دارم شیشه بده اشک ببارم

جز دل چاک چاک تو سینه هدیه واسه تو ندارم

عاشقم دوست دارم شیشه بده اشک ببارم

دانلود آهنگ عاشقم دوست دارم از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید