آهنگ عشق بی حاصل از داریوش

در شبی غمگین‌تر از من قصه رفتن سرودی

تا که چشمم را گشودم از کنارم رفته بودی

تا که چشمم را گشودم از کنارم رفته بودی

ای دریغا دل سپردن به عشق تو بیهوده بود

آهنگ عشق بی حاصل از داریوش

وعده‌ها و خنده‌های تو به نیرنگ آلوده بود

ای ز خاطر برده عشق آتشینم

رفتی اما من فراموشت نکردم

چلچراغ روشن بیگانه بودی

سوختم و بیهوده خاموشت نکردم

رفتی اما قلب من راضی نشد

بر تو و بر عشق خود نفرین کنم

بی تو شاید بعد از این افسانه‌ها

ترک عشق و این غم دیرین کنم

ای دریغا دل سپردن به عشق تو بیهوده بود

وعده ها و خنده‌های تو به نیرنگ آلوده بود

ای ز خاطر برده عشق آتشینم

رفتی اما من فراموشت نکردم

چلچراغ روشن بیگانه بودی

سوختم و بیهوده خاموشت نکردم

رفتی اما قلب من راضی نشد

بر تو و بر عشق خود نفرین کنم

بی تو شاید بعد از این افسانه‌ها

ترک عشق و این غم دیرین کنم

دانلود آهنگ عشق بی حاصل از داریوش :‌ دانلود

دیدگاه خود را بگذارید