آهنگ عشق من عاشقم باش از داریوش

آهنگ عشق من عاشقم باش از داریوش که در قالب آلبوم فریاد زیر آب منتشر شد.

تو غربتی که سرده تمام روز و شبهاش

غریبه از من و ما عشق من عاشقم باش

عشق من عاشقم باش که تن به شب نبازم

با غربت من بساز،تا با خودم بسازم

آهنگ عشق من عاشقم باش از داریوش

عشق من عاشقم باش

عشق من عاشقم باش

تو خواب عاشقا رو تعبیر تازه کردی

کهنه حدیث عشق و تفسیر تازه کردی

گفتی که از تو گفتن یعنی نفس کشیدن

از خود گذشتن من یعنی به تو رسیدن

قلبمو عادت بده به عاشقانه مردن

از عشق زنده بودن از عشق جون سپردن

وقتی که هق هق عشق ضجه ی احتیاجه

سر جنون سلامت که بهترین علاجه

عشق من عاشقم باش

عشق من عاشقم باش

عشق من عاشقم باش اگر چه مهلتی نیست

برای با تو بودن اگر چه فرصتی نیست

عشق من عاشقم باش،نذار بیفتم از پا

بمون با من که بی تو نمی رسم به فردا

عشق من عاشقم باش

عشق من عاشقم باش

دانلود آهنگ عشق من عاشقم باش از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید