آهنگ عشق مولا از عارف

آهنگ عشق مولا از عارف که در قالب آلبوم آینه در آینه منتشر شد.

وصل تو تا شد میسر زندگی از سر گرفتم

بر یکی دل داده امت دیگران دل برگرفتم

آهنگ عشق مولا از عارف

گوهر وصلش به دستم آن چنان آسان نیامد

جان و سر در کف نهادم

جان و سر در کف نهادم تا که این گوهر گرفتم

سوختم در عشق تو خواهی اگر وصف وجودم

سوختم در عشق تو خواهی اگر وصف وجودم

قالبی فرسوده دادم

قالبی فرسوده دادم مشت خاکستر گرفتم

غافل و آواره از شهر و دیار خویش گشتم

غافل و آواره از شهر و دیار خویش گشتم

پای عریان را در یک دشت پهناور گرفتم

پای عریان را در یک دشت پهناور گرفتم

قالبی فرسوده دادم

قالبی فرسوده دادم مشت خاکستر گرفتم

گفتمش حاشا مپنداری که من نو عشق بازم

گفتمش حاشا مپنداری که من نو عشق بازم

عشق مولا یاد من در دامن مادر گرفتم

عشق مولا یاد من در دامن مادر گرفتم

قالبی فرسوده دادم

قالبی فرسوده دادم مشت خاکستر گرفتم

وصل تو تا شد میسر زندگی از سر گرفتنم

بر یکی دل داده امت دیگران دل برگرفتم

دانلود آهنگ عشق مولا از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید