آهنگ فریاد زیر آب از داریوش

آهنگ فریاد زیر آب از داریوش که در قالب آلبوم فریاد زیر آب منتشر شد.

ضیافت های عاشق را خوشا بخشش . خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق . برای گم شدن دریا

آهنگ فریاد زیر آب از داریوش

چه دریایی میان ماست . خوشا دیدار ما در خواب

چه امیدی به این ساحل . خوشا فریاد زیر اب

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

خوشا مردن . خوشا از عاشقی مردن

اگر خوابم .اگر بیدار . اگر مستم . اگر هشیار

مرا یارای بودن نیست . تو یاری کن . مرا ای یار

تو ای خاتون خواب من . من تن خسته را در یاب

مرا هم خانه کن تا صبح . نوازش کن مرا تا خواب

همیشه خواب تو دیدن . دلیل بودن من بود

چراغ راه بیداری اگر بود از تو روشن بود

ضیافت های عاشق را خوشا بخشش . خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق . برای گم شدن دریا

نه از دور و نه از نزدیک . تو از خواب امدی ای عشق

خوشا خود سوزی عاشق .مرا اتش زدی ای عشق

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

خوشا مردن . خوشا از عاشقی مردن

دانلود آهنگ فریاد زیر آب از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید