آهنگ فضای تهی از عارف

آهنگ فضای تهی از عارف که در قالب آلبوم خدا کنه بیایی منتشر شد.

فضای این شب تهی ، چه بی طپش ، چه بی صداست

برای من که راهیم ، که تشنه ی رهاییم

آهنگ فضای تهی از عارف

رهایی از گذشته ها و رفته ها

رهایی از گذشته ها ، رسیدن به انتهاست

برای من که خسته ام ، که بی ثمر نشسته ام

تکیده ای درونِ خود شکسته ام

جز اسم تو جاری نشد هرگز به لب عبارتی

اما دریغ ، در حرف تو هرگز نبود صداقتی

از تو به این مرز شب بی انتها رسیدم

من خسته از این ظلمتم ، بیزارم از فریب تو

تو راهی سپیده ای ، خورشید من نصیب تو

امّا من از خورشید و از سپیده دل بریدم

دانلود آهنگ قضای تهی از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید