آهنگ قطعه دیدار از محمدرضا شجریان

آهنگ قطعه دیدار از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم غوغای عشقبازان منتشر شد.

 من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنیای دوست

من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی

آهنگ قطعه دیدار از محمدرضا شجریان

یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی امان

یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنیای دوست

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

تا نگویند رقیبان که تو منظور منی

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

دانلود آهنگ قطعه دیدار از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید