آهنگ قطعه پنج ضربی از محمدرضا شجریان

آهنگ قطعه پنج ضربی از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم غوغای عشقبازان منتشر شد.

چشم رضا و مرحمت

چشم رضا و مرحمت بر همه باز می‌کنی

آهنگ قطعه پنج ضربی از محمدرضا شجریان

بر همه باز می‌کنی

چون که به بخت ما رسد این همه ناز می‌کنی

چشم رضا و مرحمت

چشم رضا و مرحمت بر همه باز می‌کنی

بر همه باز می‌کنی

چون که به بخت ما رسد این همه ناز می‌کنی

این همه ناز می‌کنی

ای که نیازموده‌ای صورت حال بی‌دلان

ای که نیازموده‌ای صورت حال بی‌دلان

عشق حقیقیست اگر

عشق حقیقیست اگر حمل مجاز می‌کنی

حمل مجاز می‌کنی

ای که نصیحتم کنی کز پی او دگر مرو

در نظر سبکتکین عیب ایاز می‌کنی

پیش نماز بگذرد سرو روان و گویدم

قبله اهل دل منم

سهو نماز می‌کنی

سهو نماز می‌کنی

دانلود آهنگ قطعه پنج ضربی از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید