آهنگ قوقولی قو از حسن شماعی زاده

آهنگ قوقولی قو از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم گل های خیس منتشر شد.

پیرهن عاریه کرده تن بزک نداره پیچ من

پیرهن عاریه کرده تن بزک نداره پیچ من

آهنگ قوقولی قو از حسن شماعی زاده

باغچه بی گلابی

رنگا همه ورپریدن از بس که آفتاب ندیدن

رنگا همه ورپریدن از بس که آفتاب ندیدن

الا جمال آبی

حراجی شیرازیه اسباب بچه بازیه

کی هرچه داره راضیه

کی هرچه داره راضیه

طبق طبق سیزمونیه پولک و منجقدونیه

تو باغچه گنجیشک خونیه

تو باغچه گنجیشک خونیه

تار و تنبور از اون دور طبق پشت طبق

سیزمانیا نور از اون دور

هوا لق زده بر شیره انگور از اون دور

بیرون که چشم به بی نمیشه فهمید از قشنگی

میشکنه چینی لباش شده مث توت فرنگی

بیرون که چشم به بی نمیشه فهمید از قشنگی

ترک ترک ورمیدارن سوت دلای زنگی

میترسم از ذوق بزنم تلق تلوق به شیشه

حری بریزه دلاشون عاشق بشن همیشه

چه وصلت قشنگیه پیوند برف و شیشه

قوقولی قو قوقولی قو

قوقولی قو قوقولی قو

دانلود آهنگ قوقولی قو از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید

 • مرتضی 27 دی 1399

  پیرهن عاریه کرده تن، بزک نداره بی‌چمن
  باغچهٔ بی‌گلابی
  رنگا همه ورپریدن، از بس که آفتاب ندیدن
  الّا جمال آبی‌
  حراجیِ شیرازیه، اسباب بچه بازیه
  کی هرچه داره، راضیه؟
  طبق‌طبق سیسمونیه، پولک و منجقدونیه
  تو باغچه گنجیشک‌خونیه
  تار و تنبور از اون دور،
  طبق پشت طبق سیسمونی و نور از اون دور،
  هوا لب زده بر شیره انگور از اون دور،
  قوقولی قو، قوقولی قو
  بی اون که چشم ببینه، می‌شه فهمید از قشنگی
  می‌شکنه چینی لباشون مث توت‌فرنگی
  بی اون که چشم ببینه، می‌شه فهمید از قشنگی
  ترک‌ترک ورمی‌دارن سوته‌دلای زنگی

  «می‌ترسم از ذوق بزنن با لب تلوق به شیشه
  هُری بریزه دلاشون، عاشق بشن همیشه
  چه وصلت قشنگیه پیوند برف و شیشه
  قوقولی قو، قوقولی قو