آهنگ لالایی از داریوش

لالایی لالایی لالایی عزیز نازنین من لالایی

بخواب این آخرین خواب تو شیرین پس از این قهرمان قصه هایی

تو ای سرباز و ای فرزند بهتر جدا از بستر و آغوش مادر

به غسلت می برم با دیده ی تر به تو پوشم کفن از یاس پرپر

آهنگ لالایی از داریوش

لالایی لالایی لالایی عزیز نازنین من لالایی

بخواب این آخرین خواب تو شیرین پس از این قهرمان قصه هایی

به اون گوری که شد گهواره تو برای پیکر صد پاره تو

می خونم من اگه بسته ز بیداد گلوی مادر بیچاره تو

شد از خون تو خاک جبهه رنگین در اون ظلمت سرای سرد و غمگین

بخواب ایران ز تو بر جا می مونه عزیزم آخرین خواب تو شیرین

لالایی لالایی لالایی عزیز نازنین من لالایی

بخواب این آخرین خواب تو شیرین پس از این قهرمان قصه هایی

به اون گوری که شد گهواره تو برای پیکر صد پاره تو

می خونم من اگه بسته ز بیداد گلوی مادر بیچاره تو

شد از خون تو خاک جبهه رنگین در اون ظلمت سرای سرد و غمگین

بخواب ایران ز تو بر جا می مونه عزیزم آخرین خواب تو شیرین

لالایی لالایی لالایی عزیز نازنین من لالایی

بخواب این آخرین خواب تو شیرین پس از این قهرمان قصه هایی

لالایی لالایی لالایی عزیز نازنین من لالایی

دانلود آهنگ لالایی از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید