آهنگ لنترانی از حبیب

آهنگ لنترانی از حبیب که در قالب آلبوم ایران بانو منتشر شد.

 در کوی تو مستانه می افتم و میخیزم دل داده و دیوانه می افتم می خیزم

من مست و پریشونم مینالم و میمیرم مبهوت چو پیمانه میافتم و میخیزم

تا انکه تو را یابم میگردم و میجویم از هر در ان خانه میافتم و میخیزم

تا انکه تو را یابم میگردم و میجویم از هر در ان خانه می افتم و میخیزم

آهنگ لنترانی از حبیب

چون شمع شب عاشق میسوزم و میگریم از عشق چو پروانه میافتم و میخیزم

چون شمع شب عاشق میسوزم و میگریم از عشق چو پروانه میافتم و میخیزم

گر دست دهد روزی چون خاک رهت گردم بر پای تو جانانه می افتم و میخیزم

گفتی که ز جان برخیز در ملک عدم بنشین زین روست که مستانه میافتم و میخیزم

من مست قدح نوشم از چشم تو مدهوشم سلانه به سلانه میافتم و میخیزم

من مست قدح نوشم از چشم تو مدهوشم سلانه به سلانه میافتم و میخیزم

دیوانه رویت من چون گرد به کویت من ای دلبر فرزانه میافتم و میخیزم

دیوانه رویت من چون گرد به کویت من ای دلبر فرزانه میافتم و میخیزم

چون شمع شب عاشق میسوزم و میگریم از عشق چو پروانه میافتم و میخیزم

چون شمع شب عاشق میسوزم و میگریم از عشق چو پروانه میافتم و میخیزم

گر دست دهد روزی چون خاک رهت گردم بر پای تو جانانه می افتم و میخیزم

گفتی که ز جان برخیز در ملک عدم بنشین زین روست که مستانه میافتم و میخیزم

دانلود آهنگ لنترانی از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید