آهنگ مادر از اندی

نامه هاتو من تا سحر خوندم
خسته از درد غربت من چشم به راهت موندم

 

Image result for ‫آلبوم تنهایی از اندی‬‎

سر به روی نامه هات من خواب تو دیدم
نامه هاتو من خیلی دوست دارم
می نویسی جان مادر من چه کم دارم
تا تو رو دارم مادر من چه غم دارم
مادرم غربت چرا تو رو از من کرد جدا مادر مادر
تو رو من کم دارم بیا
بی تو من غم دارم بیا
آه
مادرم ای مهربون بادل من همزبون مادر مادر
می دونی که برات تنگه دلم
بی تو غم شده آهنگ دلم
آه
نامه هاتو من تا سحر خوندم
خسته از درد غربت من چشم به راهت موندم
سر به روی نامه هات من خواب تو دیدم
یاد تو دمسازمه گرمیه آوازمه مادر مادر
ندونستم قدر تو رو نکنه که نبینم تو رو
آه
مادرم تنگه دلم نگو از تو غافلم
تو رو من به خدا می سپارمت
می دونی که چقدر دوست دارمت
آه
نامه هاتو من خیلی دوست دارم
می نویسی جان مادر من چه کم دارم
تا تو رو دارم مادر من چه غم دارم
مادرم غربت چرا تو رو از من کرد جدا مادر مادر
چون نویسی جان مادر من چه کم دارم
تا تو رو دارم مادر من چه کم دارم
تا تو رو دارم مادر من چه غم دارم
مادر مادر
مادر مادر

 

 

دانلود آهنگ مادر از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید