آهنگ مثل تو از داریوش

آهنگ مثل تو از داریوش که در قالب آلبوم مسبب (به همراه گوگوش) منتشر شد.

صدای تو بیداری بیشه

آواز سبز برگه

صدای تو پر وسوسه مثل

شبخونی تگرگه

آهنگ مثل تو از داریوش

صدای تو آهنگ شکستن

بغض یه دنیا حرفه

تصویری از آواز صریح

قندیل نور و برفه

هیچ کی مثل تو نبود

هیچ کی مثل تو نبود

هیچ کی مثل تو منو باور نکرد

هیچ کی با من مثل تو

توی نقب شب من سفر نکرد

هیچ کی مثل تو نبود

ساده مثل بوی پاک اطلسی

یا بلوغ یه صدا

میون دغدغهء دلواپسی

هیچ کی مثل تو نبود

هیچ کی مثل تو نبود

تو غرورت مثل کوه

مهربونیت مثل بارون مثل آب

مثل یه جزیره دور

مثل یه دریا پر از وحشت خواب

هیچ کی مثل تو نبود

هیچ کی مثل تو نبود

هیچ کی مثل تو نرفت

هیچ کی مثل تو نموند

شعرای تنهاییمو

هیچ کی مثل تو نخوند

همه حرفام مال تو

همه شعرام مال تو

دنیای من شعرمه

همه دنیام مال تو

هیچ کی مثل تو نبود

هیچ کی مثل تو نبود

دانلود آهنگ مثل تو از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید