آهنگ مدیون از حسن شماعی زاده

آهنگ مدیون از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم گل های خیس منتشر شد.

عمری عاشقونه به پای من نشستی

تورو من می پرستم برای اونچه هستی

آهنگ مدیون از حسن شماعی زاده

تا دنیاس باور کن مدیونت می مونم

همیشه تو بودی یار و همزبونم

همیشه تو بودی تنها مهربونم

تا تورو دارم انگار دنیا رو دارم

تویی رفیق و عشقم تنها یاورم

شوق دیدنت هر روز حس بودنه

تموم عشقم واسه تو شعر سرودنه

عمری عاشقونه به پای من نشستی

تورو من می پرستم برای اونچه هستی

تا دنیاس باور کن مدیونت می مونم

همیشه تو بودی یار و همزبونم

همیشه تو بودی تنها مهربونم

دم مغرب تو خونه باز کنارت می شینم

قشنگی دنیا رو توی چشمات می بینم

توی چشمات می بینم

تو همه لطف و صفا دنیای نجابتی

از تو من هرچی بگم کمه

تو اون های تو خدای صداقتی

واسه تو مثل قدیم از ته دل می خونم

تویی لطف زندگی همسر مهربونم

همسر مهربونم

دم مغرب تو خونه باز کنارت می شینم

قشنگی دنیا رو توی چشمات می بینم

توی چشمات می بینم

تو همه لطف و صفا دنیای نجابتی

از تو من هرچی بگم کمه

تو اون های تو خدای صداقتی

واسه تو مثل قدیم از ته دل می خونم

تویی لطف زندگی همسر مهربونم

همسر مهربونم

عمری عاشقونه به پای من نشستی

تورو من می پرستم برای اونچه هستی

تا دنیاس باور کن مدیونت می مونم

همیشه تو بودی یار و همزبونم

همیشه تو بودی تنها مهربونم

عمری عاشقونه به پای من نشستی

تورو من می پرستم برای اونچه هستی

عمری عاشقونه به پای من نشستی

تورو من می پرستم برای اونچه هستی

دانلود آهنگ مدیون از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید