آهنگ مرد تنها از اندی

با , صدای بی صدا

مثل یک کوه, بلند

مثل یک خواب کوتاه

یه ,مرد , بود , یه ,مرد

Image result for ‫آهنگ مرد تنها از اندی‬‎

با دستهای ,فقیر

با چشمهای محروم

با پاهای خسته

یه , مرد, بود , یه , مرد

شب, با تابوت سیاه

نشت توی چشماش

خاموش شد ستاره

افتاد, روی خاک

سایه اش هم نمیموند

هرگز پشت سرش

غمگین بود و خسته

تنهای تنها

با ,لبهای تشنه

به عکس , یه چشمه

نرسید تا, ببینه

قطره,قطره,قطره آب,قطره آب

در شب ِ , بی تپش

اینطرف , اونطرف

می افتاد تا, بشنوه

صدا,صدا, صدای پا, صدای پا

دوست, یه سکه ی, نایاب

گلدون عتیقه

یه شعر ِ ,نگفته

رو لب ِ, بسته

سوار موج نور

با حافظه ای سرد

بی گذشته , بی درد

تنهای تنها

در کنج یه قفس

بی نفس , بی هیچ کس

با حسرت ِ , یه سحر

هوا , هوا , هوای پاک , هوای پاک

در شب ِ , بیخوابی

از چشم ِ , ستاره

قطره قطره , میچکه

رویا , رویا , بر سرِ ما , بر سرِ ما

دانلود آهنگ مرد تنها از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید