آهنگ مشق از حسن شماعی زاده

آهنگ مشق از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم گل های خیس منتشر شد.

با دیدن تو حری دلم ریخت توی سینه

گفتم تو دلم اونی که میخواستمش همینه

آهنگ مشق از حسن شماعی زاده

گفتم نکنه بلکه تو آخر سری هستی

وقتی اومدی چهار زانو پهلو من نشستی

با فکر تو خیلی کارا کردم یه درد دیگه اومد رو دردم

گفتی و منم راستشو گفتم راستش حرفاتو باور نکردم

از بس که دروغ گفتنو گفتم

از بس که از این حرفها شنفتم

باور ندارم معنی عشقو

پاره پاره این خط خطی مشقو

اما چه کنم عاشق عشقم

تنبیه شده یه جمعه مشقم

شاید بشه با تو هر چی خواست ساخت

جز اسم تو با عشق چیزی نشناخت

شاید بشه اما نمیتونم

شاید بشه اما نمیدونم

با فکر تو خیلی کارا کردم یه درد دیگه اومد رو دردم

دانلود آهنگ مشق از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید