آهنگ مظلوم عشق از حبیب

آهنگ مظلوم عشق از حبیب که در قالب آلبوم ایران بانو منتشر شد.

مظلومِ عشقم گرفتاریار

مثل پرنده هواداریار

مثل یه سایه بهمراه یار

بود و نبودم به دلخواه یار

آهنگ مظلوم عشق از حبیب

هرچی که یار گفت دلم گفت بچشم

ازگلو خار گفت دلم گفت بچشم

هرجاکه یار بود دلم گفت برو

باگلوخاربوددلم گفت برو

چودل من به افسون یار

ذکردل من پریشون یار

گوشه ی چشمام فقط جای یار

کار دو چشمام تماشای یار

یارک جانانه خریدارشد

دل پرسرخ کوی بازار شد

وای گل سرخ دل من خارشد

هرچی شد از دست همین یار شد

هرچی که یار گفت دلم گفت بچشم

ازگلو خار گفت دلم گفت بچشم

هرجاکه یار بود دلم گفت برو

باگلو خار بود دلم گفت برو

دانلود آهنگ مظلوم عشق از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید