آهنگ معجزه خاموش از داریوش

آهنگ معجزه خاموش از داریوش که در قالب آلبوم معجزه خاموش منتشر شد.

طعم خیس اندوه و اتفاق افتاده

یه آه خداحافظ ، یه فاجعه ی ساده

خالی شدم از رویا ، حسی من و از من برد

یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد

آهنگ معجزه خاموش از داریوش

ای معجزه ی خاموش ، یه حادثه روشن شو

یه لحظه ، فقط یه آه ، هم جنس شکفتن شو

از روزن این کنج خاکستری پرپر

مشغول تماشای ویرون شدن من شو

برگرد (برگرد) به برگشتن ، از فاصله دورم کن

یه خاطره با من باش ، یه گریه مرورم کن

از گرگر بی رحمه این تجربه ی من سوز

پرواز رهایی باش به ضیافته دیروز

به کوچه که پیوستی ، شهر از تو لبالب شد

لحظه آخر لحظه ، شب عاقبت شب شد

آغوش جهان رو به دلشوره شتابان بود

راهی شدنت حرفه نقطه چینه پایان بود

ای معجزه ی خاموش ، یه حادثه روشن شو

یه لحظه ، فقط یه آه ، هم جنس شکفتن شو

از روزن این کنج خاکستریه پرپر

مشغول تماشای ویرون شدن من شو

دانلود آهنگ معجزه خاموش از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید