آهنگ معشوق همینجاست از داریوش

آهنگ معشوق همینجاست از داریوش که در قالب آلبوم رومی منتشر شد.

ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید

معشوق همینجاست بیایید، بیایید

آهنگ معشوق همینجاست از داریوش

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید

دانلود آهنگ معشوق همینجاست از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید