آهنگ من و تو از حبیب

آهنگ من و تو از حبیب که در قالب آلبوم خانه کوچک منتشر شد.

با من اکنون چه نشستنها،خاموشیها

با تو اکنون چه فراموشی ها

آهنگ من و تو از حبیب

چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران باد

من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خویشتنی

از کجا که من وتو، شور یکپارچگی را در شهر باز برپا نکنیم

از کجا که من وتو، مشت رسوایان راباز نکنیم

من اگر برخیزم تو، اگر برخیزی،همه برمی خیزند

من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد

چه کسی با دشمن بستیزد

چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن درآویزد

دانلود آهنگ من و تو از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید