آهنگ مهمان ناخوانده از داریوش

آهنگ مهمان ناخوانده از داریوش که در قالب آلبوم به من نگو دوست دارم منتشر شد.

در شبی غمگینتر از من

قصه رفتن سرودی

تا که چشمم را گشودم

از کنارم رفته بودی

آهنگ مهمان ناخوانده از داریوش

تا که چشمم را گشودم

از کنارم رفته بودی

ای دریغا دلسپردن به عشق تو بیهوده بود

وعده ها و خنده های تو به نیرنگ آلوده بود

ای به خاطر برده عشق آتشینم

رفتی اما من فراموشت نکردم

چلچراغ روشن بیگانه بودی

سوختم و بیهوده خاموشت نکردم

رفتی اما قلب من راضی نشد

بر تو و بر عشق خود نفرین کنم

بیتو شاید بعد از این افسانه ها

ترک عشق و این غم دیرین کنم

ای دریغا دلسپردن به عشق تو بیهوده بود

وعده ها و خنده های تو به نیرنگ آلوده بود

ای به خاطر برده عشق آتشینم

رفتی اما من فراموشت نکردم

چلچراغ روشن بیگانه بودی

سوختم و بیهوده خاموشت نکردم

رفتی اما قلب من راضی نشد

بر تو و بر عشق خود نفرین کنم

بیتو شاید بعد از این افسانه ها

ترک عشق و این غم دیرین کنم

دانلود آهنگ مهمان ناخوانده از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید