آهنگ نازار دلی از محمدرضا شجریان

آهنگ نازار دلی از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم بهار دلکش منتشر شد.

نازار دلی که تو جانش باشی

معشوقه پیدا و نهانش باشی

آهنگ نازار دلی از محمدرضا شجریان

زان می ترسم که از دل آزردن تو

زان می ترسم که از دل آزردن تو

دل خون شود و تو در میانش باشی

دل خون شود و تو در میانش باشی

دل خون شود و تو در میانش باشی

دانی که به دیدار تو چونم تشنه

هر لحظه که بینمت فزونم تشنه

من تشنه آن دو چشم مخمور توام

من تشنه آن دو چشم مخمور توام

عالم همه زین سبب به خونم تشنه

عالم همه زین سبب به خونم تشنه

عالم همه زین سبب به خونم تشنه

دانلود آهنگ نازار دلی از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید