آهنگ نا مهربان از عارف

آهنگ نا مهربان از عارف که در قالب آلبوم سلطان قلبها منتشر شد.

ای دو چشمت سبزه زاران

گریه ات اشک بهاران

میروم غمگین و نالان

بهر من اشکی میافشان

آهنگ نا مهربان از عارف

ای سراپا مهربانی

ای نگاهت آسمانی

در دل نامهربانم

شوق ماندن می نشانی

ترسم آخر در کنارم خسته وآزرده گردی

با همه خوبی و پاکی در خزان پژمرده گردی

میروم تا نشنوم آواز باران دو چشمت

میروم چون می هراسم شعله ایی افسرده گردی

ای که در خوبی و پاکی چلچراغ آسمانی

قلب سردم را چه بی حاصل به سویت میکشانی

عاشق و چشم انتظاری

پاک و روشن چون بهاری

هرچه گفتم باورت شد

حیف از احساسی که داری

چشمه ایی خشک و سیاهم

خسته ایی گم کرده راهم

بگذر از من چونکه دیگر

زشت و سرتاپا گناهم

ترسم آخر در کنارم خسته وآزرده گردی

با همه خوبی و پاکی در خزان پژمرده گردی

میروم تا نشنوم آواز باران دو چشمت

میروم چون می هراسم شعله ایی افسرده گردی

ای که در خوبی و پاکی چلچراغ آسمانی

قلب سردم را چه بی حاصل به سویت میکشانی

ای که در خوبی و پاکی چلچراغ آسمانی

قلب سردم را چه بی حاصل به سویت میکشانی

قصه تلخ مرا کاش از نگاهم خوانده بودی

من گنهکارم تو خوب و مهربانی

دانلود آهنگ نا مهربان از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید