آهنگ نصیحت از حبیب

آهنگ نصیحت از حبیب که در قالب آلبوم ایران بانو منتشر شد.

با غصه خوردن عزیزم درد کسی درمون نشد

این همه قصه خوردی و مشکل تو آسون نشد

قصه رو جای غصه کن اون وقت ببین چه ها میشه

هر چی گره تو کارته دوونه به دوونه وا میشه

آهنگ نصیحت از حبیب

گمونته دور و برت همه خوشه احوالشون

تو از اوونا چی کم داری که میگی خوش به حالشون

دنیا مثل یه اینه ست

که عکس تو توی اوونه

خوب و بدش دستش تو هر جور تو باشی همونه

قصه بساز غصه نخور

کارا درس میشه یه روز

میگن که دیر و زود داره اما نداره سوخت و سوز

به ایینه ی دنیا بخند از غصه خوردن دست بکش

هر روزتو یه قصه کن تا اخر خوب و خوشش

گمونته دور و برت همه خوشه احوالشون

تو از اوونا چی کم داری که میگی خوش به حالشون

دانلود آهنگ نصیحت از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید