آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی

آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم نقاب منتشر شد.

ای بازیگر گریه نکن ماهمه مون مثل همیم
صبح ها که از خواب پامیشیم نقاب به صورت می زنیم
یکی معلم می شه و یکی می شه خونه بدوش
یکی ترانه ساز می شه یکی می شه غزل فروش

آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی
کنه نقاب زندگی تا شب رو صورتای ماست
گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صداست
هر کسی هستی یکدفعه قد بکش از پشت نقاب
از رو نوشته حرف نزن رها شو از حیله خواب
نقش یک دریچه رو میله قفس بکش
برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش
کاش که می شد تو زندگی ما خودمون باشیم و بس
تنها برای یک نقاب حتی برای یک نفس
تا کی به جای خودما نقابمون حرف بزنه
تا کی سکوت رو رج زدن نقش همایش غمه
هر کسی هستی یکدفعه قد بکش از پشت نقاب
از رو نوشته حرف نزن رها شو از حیله خواب
نقش یک دریچه رو میله قفس بکش
برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش
می خوام همین ترانه رو تو صحنه فریاد بزنم
نقابم و پاره کنم جای خودم داد بزنم

 

دانلود آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید