آهنگ نمیگی دوستم داری از حسن شماعی زاده

آهنگ نمیگی دوستم داری  از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم اقاقی منتشر شد.

میدونم دروغ میگی وقتیه میگی که دوسم میداری دوسم میداری

ولی راست یا دروغ بگو باز که دوسم میداری دوسم میداری

آهنگ نمیگی دوستم داری از حسن شماعی زاده

میدونم دروغ میگی وقتیه میگی که دوسم میداری دوسم میداری

ولی راست یا دروغ بگو باز که دوسم میداری دوسم میداری

روز اول روز اول دل سنگت با دل من چه یه رنگ بود چه یه رنگ بود

از اون روز همونجور بود دلت با من جور جور بود چه قشنگ بود چه قشنگ بود

با چشات نمیگی با نگات نمیگی و از اونور باغ دلت نمیگی

اما وقتی میگی که دوسم میداری گل عشق و امید توو دلم میکاری

میدونم دروغ میگی وقتیه میگی که دوسم میداری دوسم میداری

ولی راست یا دروغ بگو باز که دوسم میداری دوسم میداری

منو از ته دل نمیخوای میدونم

با دلم راه نمیای میدونم

منو دوست نداری خودتم میدونی

میدونی و میدونی که میدونم

میدونی و میدونی که میدونم

تو رو از همه من بالاتر میبینم

از همه توی شهر سر سر می بینم

روز و شب خوشبختی خودمو

توی چشمای تو یه نفر می بینم

توی چشمای تو یه نفر می بینم

دلت از دل من که خبر نداره

به تو هر چی که بگم اثر نداره

به تو هر چی که بگم اثر نداره

میدونم دروغ میگی وقتیه میگی که دوسم میداری دوسم میداری

ولی راست یا دروغ بگو باز که دوسم میداری دوسم میداری

میدونم دروغ میگی وقتیه میگی که دوسم میداری دوسم میداری

ولی راست یا دروغ بگو باز که دوسم میداری دوسم میداری

روز اول روز اول دل سنگت با دل من چه یه رنگ بود چه یه رنگ بود

از اون روز همونجور بود دلت با من جور جور بود چه قشنگ بود چه قشنگ بود

با چشات نمیگی با نگات نمیگی و از اونور باغ دلت نمیگی

اما وقتی میگی که دوسم میداری گل عشق و امید توو دلم میکاری

میدونم دروغ میگی وقتیه میگی که دوسم میداری دوسم میداری

دانلود آهنگ نمیگی دوستم داری از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید