آهنگ نیستی از داریوش

آهنگ نیستی از داریوش که در قالب آلبوم محتاج منتشر شد.

چنان دل کندم از دنیا که شکلم شکل تنهایی است

ببین مرگ مرا در خویش که مرگ من تماشایی است

آهنگ نیستی از داریوش

مرا در اوج می خواهی تماشا کن تماشا کن

دروغین بودم از دیروز مرا امروز حاشا کن

در این دنیا که حتی ابر نمی گرید به حال ما

همه از من گریزانند تو هم بگذر از این تنها

فقط اسمی به جا مانده از آن چه بودم و هستم

دلم چون دفترم خالی قلم خشکیده در دستم

گره افتاده در کارم ، به خود کرده گرفتارم

به جز در خود فرو رفتن چه راهی پیش رو دارم

رفیقان یک به یک رفتند ، مرا با خود رها کردند

همه خود درد من بودند ، گامن کردم که همدردند

شگفتا از عزیزانی که هم آواز من بودند

به سوی اوج ویرانی پل پرواز من بودند

گره افتاده در کارم ، به خود کرده گرفتارم

به جز در خود فرو رفتن چه راهی پیش رو دارم

رفیقان یک به یک رفتند ، مرا با خود رها کردند

همه خود درد من بودند ، گامن کردم که همدردند

دانلود آهنگ نیستی از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید