آهنگ نیلوفر بهار از اندی

بعد از گذشت سالها دیدم تو رو دوباره

انگار که دل از عشقت راهه فرار نداره

Image result for andy iranian singer

دیدم هنوز نگاهت غرور چشم سارت

دستای مهربونت نیلوفر بهاره

سلام گرم وخوبت با خنده ای صمیمی

مثله یه عکس زیبا از آلبوم قدیمی

بوسه ای با محبت رو گونه هام گذاشتی

از التهاب قلبم انگار خبر نداشتی

خوندی تو در نگاهم نگفتمو نگفتی

با رفتن تو هر گز از قلب من نرفتی

دیدم که در چشم تو نشسته شوق دیدار

بر صورت قشنگت نگذشته روزی انگار

برق دو چشم نازت زیبا تر از همیشه

هنوز دلی که کوهه پیش تو مثله شیشه

دانلود آهنگ نیلوفر بهار از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید