آهنگ هزار و یک شب از داریوش و ابی

آهنگ هزار و یک شب از داریوش و ابی که در قالب آلبوم محتاج منتشر شد.

اگرچه جای دل دریای خون در سینه دارم

ولی در عشق تو دریایی از دل کم می آرم

آهنگ هزار و یک شب از داریوش و ابی

اگرچه روبروئی مثل آئینه با من

ولی چشمام بسم نیست برای سیر دیدن

نه یک دل نه هزار دل همه دلهای عالم

همه دلها رو میخوام که عاشق تو باشم

توئی عاشق تر از عشق

توئی شعر مجسم

تو باغ قصه از تو سحر گل کرده شبنم

تو چشمات خواب مخمل

شراب ناب شیراز

هزار میخونه آواز

هزارو یک شب راز

میخوام تو رو ببینم

نه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشما رو میخوام

تو رو باید مثل گل

نوازش کرد و بوئید

با هرچی چشم تو دنیاست فقط باید تو رو دید

تو رو باید مثل ماه رو قله ها نگاه کرد

با هرچی لب تو دنیاست تو رو باید صدا کرد

میخوام تو رو ببینم

نه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشما رو میخوام

دانلود آهنگ هزار و یک شب از داریوش و ابی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید