آهنگ هم غصه از داریوش

آهنگ هم غصه از داریوش که در قالب آلبوم گل بیتا منتشر شد.

بیا لب وا کنیم هم غصه ی من بیا بیدار کنیم خوابیده ها رو

بیا آشتی بدیم با قصه هامون تموم دستای از هم جدا رو

آهنگ هم غصه از داریوش

تموم دستای از هم جدارو بیا گلخونه کن ویرونه ها رو

که قمری جای زاغا رو بگیره نمیخوام گلدون مادربزرگم

رو طاقچه از بوی غربت بمیره رو طاقچه از بوی غربت بمیره

قفلای خونی صندوقچه ی ما هزارون ساله گم کرده کلیده

بیا با قلبامون رستم بسازیم که اون که دشمنه،دیو سفیده

بیا قفل و کلید رو مهربون کن که سخته سوت و کوره خونه هامون

بیا با دستای هم پل ببندیم که رد شه قاصد از رودخونه هامون

که رد شه قاصد از رودخونه هامون قفلای خونی صندوقچه ی ما

هزارون ساله گم کرده کلیده بیا با قلبامون رستم بسازیم

که اون که دشمن،دیو سفیده بیا گلخونه کن ویرونه ها رو

که قمری جای زاغا رو بگیره نمیخوام گلدون مادربزرگم

رو طاقچه از بوی غربت بمیره رو طاقچه از بوی غربت بمیره

دانلود آهنگ هم غصه از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید