آهنگ وطن از داریوش

آهنگ وطن از داریوش که در قالب آلبوم امروز منتشر شد.

وطن پرنده ی پر در خونی

وطن شکفته گل در خون

آهنگ وطن از داریوش

وطن فلات شهید و شب

وطن پا تا به سر خون

وطن ترانه ی زندانی

وطن قصیده ی ویرانی

ستاره‌ها اعدامیان ظلمت

به خاک اگر چه می‌ریزند

سحر دوباره بر می‌خیزند

بخوان که دوباره بخواند

این عشیره ی زندانی

گل سرود شکستن را

بگو که به خون بسراید

این قبیله ی قربانی

حرف آخر رستن را

با دژخیمان اگر شکنجه

اگر بند است و شلاق و خنجر

اگر مسلسل و انگشتر

با ما تبار فدایی

با ما غرور رهایی

به نام آهن و گندم

اینک ترانه ی آزادی

اینک سرودن مردم

امروز ما امروز فریاد

فـردای ما روز بزرگ میعاد

بگو که دوباره می‌خوانم

با تمامی یارانم گل سرود شکستن را

بگو که به خون می‌سرایم

دوباره با دل و جانم

حرف آخر رستن را

بگو به ایران بگو به ایران

دانلود آهنگ وطن از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید