آهنگ پرواز عشق از حسن شماعی زاده

آهنگ پرواز عشق از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرواز عشق منتشر شد.

ای صدای نفس من ای هنوز فریاد رس من

یاد پروازتو مونده در حصار قفس من

آهنگ پرواز عشق از حسن شماعی زاده

ای هنوز همه کس من تو نباش دلواپس من

عطر تن پوش تو داره تن داغ هوس من

جای هیچ دلواپسی نیست توی جاده ها کسی نیست

پای رفتن اگه باشه واسه رفتن نفسی نیست

تو برو که رفتن تو اگه از رو سادگی بود

واسه من پای گذشتن ازغبار زندگی بود

با وجودی که وجودم پر حس خاستنت بود

اوج زیبایی لحظه لحظه های دیدنت بود

با وجودی که نگاهت با دلم یاری نمی کرد

دلم از ایثار احساس به تو خود داری نمی کرد

منو با یک دل عاشق رفتی و ناکام گذاشتی

توی این جنگل آهن بی کس و تنهام گذاشتی

ای صدای نفس من ای هنوز فریاد رس من

دانلود آهنگ پرواز عشق از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید