آهنگ پنجره(علی کنکوری) از داریوش

آهنگ پنجره(علی کنکوری) از داریوش که در قالب آلبوم جنگل منتشر شد.

با چشمهای بی فروغ میون راست و دروغ

خودم رو گم می‌کنمتوی این شهر شلوغ

پچ‌پچ آدمکها بس که تو هم می‌دوه

دیگه فریاد من رو سایه‌امهم نمی‌شنوه

آهنگ پنجره(علی کنکوری) از داریوش

صدای زنجیر تو گوشم می‌خونه

تو داری از غافله دورمی‌مونی

سرت رو خم کن که درها وا می‌شن

تا بگی نه پشت کنکورمی‌مونی

من می‌خوام مثل همه ساده زندگی کنم

چادر موندنم رو هرجا خواستمبزنم

توی این دریا نمی‌خوام نهنگ کوری باشم

پشت این درهای قفل علی کنکوری باشم

صدای زنجیر تو گوشم می‌خونه

تو داری از غافله دور می‌مونی

سرت روخم کن که درها وا می‌شن

تا بگی نه پشت کنکور می‌مونی

من می‌خوام مثل همه ساده زندگی کنم

چادر موندنم رو هرجا خواستم بزنم

توی این دریا نمی‌خوام نهنگ کوری باشم

پشت این درهای قفل علی کنکوری باشم

صدای زنجیر تو گوشم می‌خونه

تو داری از غافله دور می‌مونی

سرت رو خم کن که درها وا می‌شن

تابگی نه پشت کنکور می‌مونی

صدای زنجیر تو گوشم می‌خونه

تو داری از غافلهدور می‌مونی

سرت رو خم کن که درها وا می‌شن

تا بگی نه پشت کنکورمی‌مونی

دانلود آهنگ پنجره (علی کنکوری) از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید