آهنگ پنجره امید از حسن شماعی زاده

آهنگ پنجره امید از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم گل های خیس منتشر شد.

حتی اگه یه پنجره باز باشه

من میتونم باغو تماشا کنم

آهنگ پنجره امید از حسن شماعی زاده

حتی اگه یه بال پرواز باشه

من میتونم خورشیدو پیدا کنم

ازم نخواه حرفامو پنهون کنم

ازم نخواه دنیامو ویرون کنم

من میتونم با شعله یه کبریت

آسمونو ستاره بارون کنم

دنیای من دنیای خرگوشا نیست

چشمای من مینایی رو دوست داره

ازم نخواه شاخه خالی باشم

دستای من سرشاری رو دوست داره

نخواه که این ابرای سخت و اندوه

نازا باشه این بغض بارون باشه

نگو که آهسته برو مبادا

پشت دیوار حادثه پنهون باشه

من میتونم باغو تماشا کنم

حتی اگه یه پنجره باز باشه

من میتونم خورشیدو پیدا کنم

حتی اگه یه بال پرواز باشه

ازم نخواه حرفامو پنهون کنم

ازم نخواه دنیامو ویرون کنم

من میتونم با شعله یه کبریت

آسمونو ستاره بارون کنم

خاموشی رو دوست ندارم من میخوام

مثل یه چشمه بجوشم از زمین

میخوام که شک رو بکشم بخونم

تو گوش آدما سرود یقین

وقت میشه سردی رو کشت چرا من

گرمای خورشید جنوب نباشم

وقتی میشه روز بدا هلاکم

چرا به فکر روز خوب نباشم

دانلود آهنگ پنجره امید از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید