آهنگ پیک نوید از اندی

برای دیدن تو زندگیمو سر می کنم

هر چی دلت می خواد بگو حرفتو باور می کنم

Related image

سنگ صبور تو منم پر از وفا وسادگی

بگو که از دل دل تو به من نگی به کی بگی

تو برام پیک نویدی تو مثه صبح سفیدی

دل دیوونه ام دست توست

توفرشته امیدی تو از آسمون رسیدی

شیشه عمر من دست توست

توی سختیهای من فقط تویی که با منی

تو یه پیکی که برام حرفای تازه میزنی

عاشق زارت منم گوهر شب تابم تویی

کسی که به یاد اون یه شب نمی خوابم تویی

براش چه بی تابم تویی

الهی اون روز نیاد که قلبت از سنگ بشه

حرفات دروغ دلت پر از ریا ونیرنگ بشه

آخه این دل نازکه می شکنه مثله شیشه

اگه یک روز بشکنه دیگه آروم نمیشه

دانلود آهنگ پیک نوید از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید