آهنگ چکامه سفره سین از داریوش

آهنگ چکامه سفره سین از داریوش که در قالب آلبوم سفره سین (به همراه هاتف) منتشر شد.

زمان بر مغز و پوست کهنگی می‌تازد امروز

چه کم داریم من و تو از درخت و سنگ بی مغز زمین ای دوست

بنگر، بنگر زمین هم پوست می‌اندازد امروز

پلاس کهنه اندیشه را دور باید انداخت

آهنگ چکامه سفره سین از داریوش

زمستان هرچه بود تاریک و طولانی

دل ما هرچه شد سرد و زمستانی

زمین اما به دور از کینه بهمن

نشسته با گل و خورشید به مهمانی

زمین اما به دور از کینه بهمن

نشسته با گل و خورشید به مهمانی

نشسته با گل و خورشید به مهمانی

به شادباش شمیم بارش نم‌نم

به فال نیک دیدار گل مریم

بیا تا یک نفس شکرانه امروز

به داد دل فراموشی دهیم با هم

به داد دل فراموشی دهیم با هم

بزن ای طبل باران

بزن ای طبل باران

برقص ای بید مجنون

برقص ای بید مجنون

رسیده پچ‌پچ گل

رسیده پچ‌پچ گل

به گوش خاک محزون

به گوش خاک محزون

بیارید سفره عید

بیارید سفره عید

بچینید قاصدکها

بچینید قاصدکها

هزاران سین تازه

هزاران سین تازه

به جای سوگ و سرما

به جای سوگ و سرما

زمستان هرچه بود تاریک و طولانی

دل ما هرچه شد، سرد و زمستانی

زمین اما به دور از کینه بهمن

نشسته با گل و خورشید به مهمانی

زمین اما به دور از کینه بهمن

نشسته با گل و خورشید به مهمانی

نشسته با گل و خورشید به مهمانی

تماشا کن که در آیینه نوروز

نمی‌بینی غبار قصه دیروز

مبادا بر چلیپای شب سرما

مسیحایی چنین بخشنده و دلسوز

مسیحایی چنین بخشنده و دلسوز

بزن ای طبل باران

برقص ای بید مجنون

رسیده پچ‌پچ گل

به گوش خاک محزون

به گوش خاک محزون

بیارید سفره عید

بچیند قاصدکها

هزاران سین تازه

به جای سوگ و سرما

به جای سوگ و سرما

سلام سایه سالار سرو ناز

سرود سار و سحر سور عشق‌ورزی

سپیده سیل سوسن در سحرگاهان

سمن‌گون ساعت سرشار سرسبزی

سمن‌گون ساعت سرشار سرسبزی

بزن ای طبل باران

برقص ای بید مجنون

رسیده پچ‌پچ گل

به گوش خاک محزون

به گوش خاک محزون

بیارید سفره عید

بچینید قاصدکها

هزاران سین تازه

به جای سوگ و سرما

به جای سوگ و سرما

 

دانلود آهنگ چکامه سفره سین از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید