آهنگ چین چین دامن از حسن شماعی زاده

آهنگ چین چین دامن از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم حالا حالاها منتشر شد.

دختر کولی ، ای نازنین دختریی

قشلاقت اون ور ، ییلاق بیا این ور

آهنگ چین چین دامن از حسن شماعی زاده

دامنت چین چین ، گل بوسه هات دست چین

راه اگه بازه ، بیا تو پاورچین ، بیا تو پاورچین

دختر کولی ، ای نازنین دختر

قشلاقت اون ور ، ییلاق بیا این ور

دامنت چین چین ، گل بوسه هات دست چین

راه اگه بازه ، بیا تو پاورچین ، بیا تو پاورچین

بیا چین چین دامن

طلسم شب رو بشکن

بذار پا توی جاده

برس به خونه ی من

بیا آشفته گیسو

با اون دو چشم جادو

من رو از دور صدا کن

بیا شوری به پا کن ، بیا شوری به پا کن

دانلود آهنگ چین چین دامن از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید