آهنگ کردستانی از حسن شماعی زاده

آهنگ کردستانی از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرواز عشق منتشر شد.

اسبمو زین کن که فردا روز جنگه بی بی جون

مرد جنگی عاشق اسبو تفنگه بی بی جون

اسبمو زین کن که فردا روز جنگه بی بی جون

مرد جنگی عاشق اسبو تفنگه بی بی جون

آهنگ کردستانی از حسن شماعی زاده

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

بگو با یار که من تا زنده هستم باتو هستم باتو هستم با توهستم

تو را من عاشقونه تا که هستم میپرستم میپرستم

بگو با یار که من تا زنده هستم باتو هستم باتو هستم با توهستم

تو را من عاشقونه تا که هستم میپرستم میپرستم

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

اسبمو زین کن که قلبم پیش یاره بی بی جون

عشقکم ایرانکم چشم انتظاره بی بی جون

اسبمو زین کن که قلبم پیش یاره بی بی جون

عشقکم ایرانکم چشم انتظاره بی بی جون

امشو شوی مهتابه چشم دوشمن در خوابه

امشو شوی مهتابه چشم دوشمن در خوابه

هی هی اسب زیبایم عاشق پا در رکابه

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

بوگو با مادر پیرم که مادر شیر پاک تو حلالم

حرومم باشداگر از تیر دشمن ما بترسم یا بنا لم

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

من اهل کردستانم کردم کرد ایرانم

عشقو جونم ایرانه ایران دینو ایمونم

دانلود آهنگ کردستانی از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید