آهنگ کسی حالم نمیپرسه از حبیب

آهنگ کسی حالم نمیپرسه از حبیب که در قالب آلبوم صفر منتشر شد.

دراین شبهای دلتنگی که غم با من هو آغوش

به جز اندوه و تنهایی،کسی با من نمی جوشه

آهنگ کسی حالم نمیپرسه از حبیب

کسی حالم نمی پرسه،کسی دردم نمی دونه

نه هم درد و هم آوایی با من یکدل نمی خونه

ازاین سرگشتگی ببزارم وبیزار

ولی راه فراری نیست از این دیوار

برای این لب تشنه،دریغا قطره آبی کو

برای خسته چشم من،ذریغا جای خوابی کو

دراین سرداب ظلمت،نور راهی کو

دراین اندوه غربت سرپناهی کو

شبها پر درد ومن ازغصه ها دل سرد

کجا پیدا کنم دل سوخته ای هم درد

اسیر صد خیال و وهم واندوهم

سرا پا دردم وسنگین تراز کوهم

دانلود آهنگ کسی حالم نمیپرسه از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید