آهنگ کندی از آرش

Related image

 

کندی ، کندی ، نا امیدی ، این دل رو اسیرت

بگو ، بگو ، صدات به دل می شینه

کلک ، کلک ، بابا بیا نزدیکترم ، گوله ی حوس

کندی ، کندی ، نا امیدی ، این دل رو اسیرت

بگو ، بگو ، صدات به دل می شینه

کلک ، کلک ، بابا بیا نزدیکترم ، گوله ی حوس

باهات حال می کنم ، باتون حال می کنم

باهات حال می کنم ، باتون حال می کنم

 

 

دانلود آهنگ کندی از آرش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید