آهنگ کولی از حسن شماعی زاده

آهنگ کولی از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم آوازه خوان نه آواز منتشر شد.

 شب من پنجره ای بی فردا روز من قصه تنهایی ها

مانده بر خاک و اسیر ساحل ماهیم ماهی دور از دریا

آهنگ کولی از حسن شماعی زاده

هیچکس با دل آواره من لحظه ای همدم و همراه نبود

هیچ شهری به من سرگردان در دروازه خود را نگشود

کولیم خسته و سرگردانم ابر دلتنگ پر از بارانم

پای من خسته از این رفتن بود قصه ام قصه دل کندن بود

دل به هر کس که سپردم دیدم راهش افسوس جدا از من بود

صخره ویران نشود از باران گریه هم عقده ما را نگشود

آخر قصه من مثل همه گم شدن در نفس باد نبود

روح آواره من بعد از من کولی در به در صحراهاست

میرود بی خبر از آخر راه همچنان مثل همیشه تنهاست

کولیم خسته و سرگردانم ابر دلتنگ پر از بارانم

دانلود آهنگ کولی از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید