آهنگ کویر باور از حبیب

آهنگ کویر باور از حبیب که در قالب آلبوم کویر باور منتشر شد.

یه درخت خشک وبی برگ میون کویر داغ

توی تهمونده ذهنش نقش پررنگ یه باغ

شاخه سبز خیالش سربه آسمون کشید

برو دوشش همه پرشد زاقاقی سفید

آهنگ کویر باور از حبیب

زیر سایه خیالی کم کمک چشماشو بست

دید دوتا کفتر چاهی روی شاخه هاش نشست

اولی گفت اگه بارون بازبباره توکویر،دیگه اما سررسیده عمراین درخت پیر

دومی گفت که قدیما یادمه کویرنبود، جنگل وپرنده بود و گذر زلال رود

گفتن و ازجا پریدن با یه دنیا خاطره

اون درخت اما هنوزم تو کویر باور

اولی گفت اگه بارون بازبباره توکویر،دیگه اما سررسیده عمراین درخت پیر

دومی گفت که قدیما یادمه کویرنبود، جنگل وپرنده بود و گذر زلال رود

گفتن و ازجا پریدن با یه دنیا خاطره

اون درخت اما هنوزم تو کویر باور

یه درخت خشک وبی برگ میون کویر داغ

توی تهمونده ذهنش نقش پررنگ یه باغ

شاخه سبز خیالش سربه آسمون کشید

برو دوشش همه پرشد زاقاقی سفید

زیر سایه خیالی کم کمک چشماشو بست

دید دوتا کفتر چاهی روی شاخه هاش نشست

یه درخت خشک وبی برگ میون کویر داغ

دانلود آهنگ کویر باور از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید

  • Asadi.r 7 مرداد 1401

    بنده برای تمام هنرمندان کشور ،احترام ویژه قائلم بدون اغراق ،ولی حبیب همیشه برای من فرق داشت و دارد،خصوصا اواخر ک اومدن ایران خیلی بیشتر به دلم نشستن.از نظر بنده همیشه زنده هست .بزرگ مرد ایرانی
    H.m