آهنگ گفتگو با دل از داریوش

آهنگ گفتگو با دل از داریوش که در قالب آلبوم خاموش نمیرید منتشر شد.

به تو می‌گم که نشو دیوونه ای دل به تو می‌گم که نگیر بهونه ای دل

من دیگه بچه نمی‌شم آه دیگه بازیچه نمی‌شم

آهنگ گفتگو از داریوش با دل

من دیگه بچه نمی‌شم آه دیگه بازیچه نمی‌شم

به تو می‌گم عاشقی ثمر نداره واسه تو جز غم و دردسر نداره

من دیگه بچه نمی‌شم آه دیگه بازیچه نمی‌شم

من دیگه بچه نمی‌شم آه دیگه بازیچه نمی‌شم

عقلم رو زیر پا گذاشتی رفتی تو من رو مبتلا گذاشتی رفتی

به غم زمونه ای دل من رو جا گذاشتی رفتی

به خدا من رو رسوا کردی ای دل همه‌جا مشتم رو وا کردی ای دل

فتنه بر پا کردی ای دل من رو رسوا کردی ای دل

می‌دونم تو دیگه عاقل نمی‌شی تو دیگه برای من دل نمی‌شی

می‌دونم تو دیگه عاقل نمی‌شی تو دیگه برای من دل نمی‌شی

من دیگه بچه نمی‌شم آه دیگه بازیچه نمی‌شم

به تو می‌گم که نشو دیوونه ای دل به تو می‌گم که نگیر بهونه ای دل

من دیگه بچه نمی‌شم آه دیگه بازیچه نمی‌شم

من دیگه بچه نمی‌شم آه دیگه بازیچه نمی‌شم

به تو می‌گم عاشقی ثمر نداره واسه تو جز غم و دردسر نداره

من دیگه بچه نمی‌شم آه دیگه بازیچه نمی‌شم

من دیگه بچه نمی‌شم آه دیگه بازیچه نمی‌شم

دانلود آهنگ گفتگو با دل از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید