آهنگ گلبرگ از حسن شماعی زاده

آهنگ گلبرگ از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم حالا حالاها منتشر شد.

گلبرگ گلم گل توی باغچه

بی تو نبینم گلی روی طاقچه

ای ظالم بلا نظری به ما کن

لبهات شیرینه اسممو صدا کن

آهنگ گلبرگ از حسن شماعی زاده

دیگه دست خودم نیست

دیگه دل تو دلم نیست

دو چشمات ول کنم نیست

آره دوست دارم بار اولم نیست

آره دوست دارم دست خودم نیست

دختر دخترا بیا درو وا کن

از لای درا سری تو سرا کن

با گوشه چشم نظری به ما کن

لبهات شیرینه اسممو صدا کن

دیگه دست خودم نیست

دیگه دل تو دلم نیست

دو چشمات ول کنم نیست

آره دوست دارم بار اولم نیست

آره دوست دارم دست خودم نیست

بیا دختر زیبا نکن امروزو فردا

نگو شکسته پلها بذار پا روی دلها

دانلود آهنگ گلبرگ از حسن شماعی زاده

گذر کن تک و تنها بیا اینور دنیا

که با دستای خستم پلی ساختم ز گلها

پلی ساختم ز گلها

دیگه دست خودم نیست

دیگه دل تو دلم نیست

دو چشمات ول کنم نیست

آره دوست دارم بار اولم نیست

آره دوست دارم دست خودم نیست

پس پس میزنی دلمو دوباره

اما با چشات میکنی اشاره

دست دست میکنی کار میده دستت

این دل مال توست نپره ز دستت

دیگه دست خودم نیست

دیگه دل تو دلم نیست

دو چشمات ول کنم نیست

آره دوست دارم بار اولم نیست

آره دوست دارم دست خودم نیست

بیا دختر زیبا نکن امروزو فردا

نگو شکسته پلها بذار پا روی دلها

گذر کن تک و تنها بیا اینور دنیا

که با دستای خستم پلی ساختم ز گلها

پلی ساختم ز گلها

دیگه دست خودم نیست

دیگه دل تو دلم نیست

دو چشمات ول کنم نیست

آره دوست دارم بار اولم نیست

آره دوست دارم دست خودم نیست

دیگه دل تو دلم نیست

دیگه دست خودم نیست

دو چشمات ول کنم نیست

آره دوست دارم بار اولم نیست

آره دوست دارم دست خودم نیست

دانلود آهنگ گلبرگ از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید